Yhteiskunnallinen yritys

Selvitys yhteiskunnallisen yrittämisen mahdollisuuksista Kiihtelysvaarassa

Kiihtelysvaaran kyläyhdistys käynnisti yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa selvityshankkeen koskien yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollisuuksia Kiihtelysvaaran alueella. Tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja Kiihtelysvaaran alueen palvelutuotantoon ja turvata palvelut alueella.

Selvityksen pääpaino oli kaupungin tuottamissa palveluissa, mutta samalla selvitettiin kuntalaisten palvelutarpeita erityisesti lähipalvelujen osalta. Kuntalaisten kuuleminen ja aktivoiminen mukaan kehittämään ja tuottamaan palveluja oli tärkeä osa selvitystä. Erityisen tärkeinä pidettiin ikäihmisten palvelujen turvaamista sekä lasten ja nuorten aktiviteettien lisäämistä.

Selvityksen tukena toimi kehittämisryhmä, jossa olivat edustettuina Pohjois-Karjalan Kylät ry, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, Karelia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Josek Oy ja Kuntaliitto. Yhteistyössä syntyi yhteisöllisen yhteiskunnallisen yrityksen toimintamalli. Aktiiviset pitäjäläiset perustivat toimintamallin mukaisen Osuuskunta Viesimo 3.5.2015.

Voit lukea selvityshankkeen loppuraportin tästä linkistä.

Viesimosta virtaa

Osuuskunta Viesimo edistää Kiihtelysvaaran pitäjän elinvoimaa. Osuuskunta kehittää ja tuottaa lasten, nuorten ja ikäihmisten palveluja Kiihtelysvaaran alueella yhteistyössä Joensuun kaupungin, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Osuuskunta Viesimo on aatteiltaan ja toiminnaltaan avoin yhteisö. Tekemistä löytyy jokaiselle kykyjen ja tarpeen mukaan. Toiminnan tuotto käytetään yhteisön ja Kiihtelysvaaran pitäjän hyväksi. Osuuskunnan toiminta-ajatus ja tavoitteet ovat yhteiskunnallisen yrityksen kriteerien mukaisia.

Osuuskunta Viesimon yhteystiedot:

Puheenjohtaja Matti Väistö
puhelin: 050 411 4672
sähköposti: matti.vaisto@jns.fi

Yhteiskunnallinen yritys on yritys, jonka tarkoituksena on tuottaa yhteistä hyvää ja se sijoittaa suurimman osan voitosta toiminnan kehittämiseen tai lahjoittaa sen toiminta-ajatuksensa mukaiseen tarkoitukseen.

Yhteiskunnallisia yrityksiä on rekisteröity marraskuun loppuun mennessä 76 ja suurin osa niistä toimii sosiaali- ja terveysalalla. Suomessa on myös tuhansia yrityksiä, erityisesti osuuskuntia, jotka täyttävät yhteiskunnallisen yrityksen tunnusmerkit. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto.

Lisätietoja:
www.arvoliitto.fi
Yhteiskunnallisten yritysten edunvalvoja.
www.avainlippu.fi
Yhteiskunnallinen yritys -merkki, haku ja kriteerit
www.yhteistoiminta.fi
Tietoa osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä

Yhteystiedot:
Marja Tiittanen
Puhelin: 050 598 3290
Sähköposti: marja.tiittanen@ketunmarja.fi


Toimisto:
Kiihtelysvaaran palvelupiste/Joensuun kaupunki
Aprakkatie 2, 82140 Kiihtelysvaara